Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

KOMP - konkurransekraft og kompetanse i matindustrien

Faktagrunnlag om arbeidskraft i norsk matindustri

COLOURBOX558601 (Copyright: Colourbox.com)

Prosjektet skal skaffe ny dokumentasjon om arbeidskraftens tilknytningsformer i matindustrien, gjennom beregning av omfang av innleie av arbeidskraft og bruk av underentrepriser som supplement til vanlige ansettelser. En vil også se på mulighetene for å kartlegge omfanget av andre former for midlertidighet i engasjement av arbeidskraft.

Prosjektfakta

Prosjekteier: NIBIO
Prosjektleder: Ivar F. Pettersen
Tilsagn:150 000 kr
Tilsagnsnr.159187
Finansiering: JA
Periode: 2019
Samarbeid med: NNN