Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nye frøblandingar for meir stabil grovfôrproduksjon

Frøblandingar til eng og beite utgjer 90 prosent av omsette såvarer i Norge. Dei er i hovudsak samansett av sortar som er godkjende i Norge, men sjølve frøblandingane er ikkje testa før sal.

Fôrhøster og eng Askim.

Det er behov for mer forskningsbaserte frøblandinger. Prosjektet skal:
* Konsolidera aktørane i norsk såvareverdikjede i eit konsortium: Norske frøblandingar
* Utgreia kunnskapsmangel for meir optimal artssamansetjing i frøblandingar.
* Utvikla plan for utvikling og samansetjing av blandingar
* Utvikla plan for storskalatesting av frøblandingar.
* Utgreia ei finansieringsordning for ei framtidig forskningsbasert utvikling av frøblandingar.
Målet er å utvikla ein prosjektsøknad for å prøva opplegget utvikla i dette prosjektet, i praksis, med mål om å utvikla frøblandingar som er godt tilpassa dyrkingsvilkåra i ulike klimasoner i Norge.

Prosjektfakta

Prosjekteier:

 NIBIO

Prosjektleder:

 Liv Østrem

Tilsagn:

500 000 kr

Tilsagnsnr.

159193

Finansiering:

JA

Periode:

2019-2020

Samarbeid med:

Graminor AS, NLR, FK Agri, Strand Unikorn og FK Rogaland Agri