Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

RoboRubus

Undersøke potensialet for robotteknologi i bringebærdyrking på mindre bruk i bratt terreng.

Bringebær

Målet er å identifisera kva automatiseringsløysingar i bringebærdyrking det er størst behov for og som vil vera best egna for norske forhold. Prosjektet skal undersøke om det er grunnlag for et større FoU-prosjekt der en knytter til seg relevant teknologipartner og forskerkompetanse for å videreutvikle robotsystem i bringebær. Ein sentral del av prosjektet er å bidra til utvikling av nye, klimaretta driftsmetodar, auka rekruttering og kostnadsreduksjon, samt å informere om dette til viktige aktørar i fruktnæringa.

Prosjektfakta

Prosjekteier:

 Njøs Næringsutvikling

Prosjektleder:

 Liv Hatleli Gilpin

Tilsagn:

 500 000 kr

Tilsagnsnr.

 159198

Finansiering:

 FFL

Periode:

 2019-2020

Samarbeid med:

 NLR Vest og Fylkesmannen Vestland