Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Svinekjøtt på lokale fôrressurser

Kan norskprodusert åkerbønne erstatte importerte proteinråvarer ?

Åkerbønne, brukt til kraftfôr (Copyright: Kjetil Gran Bergsholm, NLR Viken)

Forprosjektet har som mål å finne ut om norskprodusert åkerbønne er egnet til å erstatte importerte proteinråvarer i kraftfôr til slaktegris for å bidra til en mer bærekraftig produksjon. Prosjektet gjennomføres ved fôringsforsøk i to besetninger med totalt 1 500 gris, hvor tilvekst, fôrforbruk og helsestatus registreres. Resultatene vil danne grunnlag for utvikling av nye kraftfôrrresepter. Prosjektet tar utgangspunkt i åkerbønne, som er en kultur som har fått økende interesse i Vestfold og Østfold de seinere åra, og som  nå dyrkes i et visst omfang. Både korn- og svineproduksjon har et stort omfang i de samme områdene, så forholdene ligger derfor godt til rette for å basere svineproduksjon på lokale forråvarer.

Prosjektfakta

Prosjekteier:

 Vestfoldmøllene AS

Prosjektleder:

 Hilde Faaland Schøyen

Tilsagn:

 150 000 kr

Tilsagnsnr.

 159196

Finansiering:

 FFL

Periode:

 2019-2020

Samarbeid med:

 Norgesfôr AS