Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Utredningsmidler til jordbruksoppgjøret 2020

Myndighetene ønsker å tilpasse utviklingen i landbruket til bl.a. nye miljøkrav, endrede forbruksmønstre og kompetansebehov. Nå lyses det ut midler til utredninger foran jordbruksoppgjøret 2020.

Hånd med plasthanske fører dråper fra en pipette ned i en reagensglass med en grønn plante (Copyright: Colourbox)

 

Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen lyser ut inntil 2,5 mill. kroner til følgende utredninger:

 • Tema 1: Enklere teknologier for karbonfangst og -lagring, og jordbrukspraksis som fører til bedre karbonbinding i jord
  Det er behov for å se nærmere på aktuelle tiltak og virkemidler som kan stimulere til videre teknologiutvikling, og til at kunnskap og teknologi tas i bruk på gårdsnivå.
 • Tema 2: Utprøving av grønnsakssorter tilpasset norske dyrkingsforhold
  Det ønskes kartlagt behov og muligheter for økt utprøving og utvikling av eksisterende og nye grønnsakssorter for norske forhold.
 • Tema 3: Muligheter for videreutvikling av bærekraftige produksjonssystemer for norske forhold, med utgangspunkt i endrede forbruksmønstre og etterspørsel
  Det ønskes mer kunnskap om mulighetene for å utvikle mer bærekraftige produksjonssystemer innen norsk jordbruk og matindustri for å møte forbrukernes endrede krav.
 • Tema 4: Er dagens utdanningstilbud på alle nivå tilpasset kompetansebehovet i landbrukets verdikjede?
  Det ønskes en analyse av sammenhengen mellom hvilken utdanning som tilbys, hvilken kompetanse landbrukssektoren etterspør, hvilket arbeidsmarked som venter elever og studenter og hva som er deres motivasjon for å velge utdanning.

Søknadsfrist: 2. september 2019 kl.13.00

Prosjektstørrelse:
Tema 1–3: 300 000–500 000 kroner.
Tema 4: inntil 1 mill. kroner.

Leveringsfrist:
Tema 1–3: 1. mars 2020.
Tema 4: 1. november 2020, med delrapportering 1. mars 2020.

Alle som arbeider med kunnskapsutvikling kan søke, eksempelvis utrednings- og forskningsinstitusjoner, fag- eller næringsorganisasjoner.
Bruk søknadsskjema LDIR-480 med mal for prosjektbeskrivelse i Word. Send søknaden elektronisk til forskning@landbruksdirektoratet.no.

Fullstendig utlysning finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside.

Foto på forsiden: P. G. Aftret

Kontaktperson

Mer om temaet