Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Vil forbedre korn og kraftfôr med større volum proteinvekster

Olje- og proteinvekster er viktige vekstskiftekulturer i norsk korndyrking. Derfor ønsker forskere en bedre utnyttelse av potensialet.

Raps

Rapsåker. Foto: Lars Jørund Østby, Landbruksdirektoratet.

 

Olje- og proteinvekstene raps, rybs, ert og åkerbønne er viktige bidragsytere i norsk kornproduksjon. Foruten å tilføre protein (og fett) i kraftfôrproduksjonen, bidrar de til større kornavlinger påfølgende år. Likevel utgjør vekstene kun 2-3 prosent av samlet kornareal.

At vekstene ikke er mer utbredt skyldes trolig økonomisk risiko knyttet til store avlingsvariasjoner og relativt lang veksttid. Sykdomsrisiko er en annen viktig årsak.

Et prosjekt utført av Bioforsk/NIBIO, med finansiering av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri, har gitt ny kunnskap om sykdommer på olje- og proteinvekster og hvilke tiltak som nytter. Trolig vil det bidra til økt dyrking av disse vekstene.

 

Skjult sykdom i frø

Resultatene av undersøkelsene antyder at selv liten smittegrad av storknolla råtesopp i rapsfrø, kan være nok til å utvikle sterke soppangrep ved gunstige værforhold. Det er også mulig at andre smittemåter, eksempelvis sporespredning gjennom lufta fra naboåkre og ugras som vertsplanter for soppene, kan bidra til sykdom.

Frøsmitte fra tilsynelatende friske frø antas å kunne være smittekilde for soppen sjokoladeflekk hos åkerbønne og en viktig årsak til erteflekk/ertefotsjuke hos erteplanten.

 

Klimavennlig alternativ

Prosjektet har gitt økt kjennskap til energi- og proteinverdi av åkerbønne, en vekst med høyt proteininnhold. Den kan erstatte importert protein slik som soya og dermed øke selvforsyningsgraden. I tillegg er veksten både nærdyrket (klimavennlig) og uten genmodifisering.

 

Nedbørsmengde ikke avgjørende

Feltforsøkene bekreftet at nedbør før og under blomstring i de fleste tilfeller ga angrep av storknollet råtesopp, men ikke alltid. Det var for øvrig ikke god sammenheng mellom mengde nedbør i perioden og observert angrepsgrad. Det betyr at behov for sprøyting ikke kan relateres direkte til mengde nedbør.

 

Uendret næringsverdi i fôr

Proteinvekstene viste seg å være like næringsrike som fôr enten de inneholdt sopp eller ikke. For drøvtyggere har soppangrep i åkerbønner eller raps derfor ingen betydning.

 

Les mer om resultatene fra prosjektet "Increased and sustainable production of healthy and nutritious protein crops" hos Norges forskningsråd.