Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Millionøkning til forskning på dyrehelse og dyrevelferd

Forskere skal finne løsninger som hindrer at norske husdyr utsettes for alvorlige sykdommer.

Mjølkekyr og sauer på utmarksbeite (Copyright: Animalia/Grethe Ringdal)

Copyright: Grete Ringdal/Animalia

Årets jordbruksoppgjør øker satsingen på forskning. Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen lyser derfor ut sju mill. kroner i 2020 rettet mot forskerprosjekt på dyrehelse og dyrevelferd. Totalt lyses det ut 28 mill. kroner over fire år.

Utvikle helsedata hos norske husdyr
Utlysningen er rettet mot resistens og alvorlige sykdommer hos norske husdyr. Per i dag er det svært få husdyr i Norge som får alvorlige sykdommer, men det er ingen selvfølge at det fortsetter slik. Forskningen skal gi ny kunnskap som sikrer at den nasjonale beredskapen mot både kjente og nye helsetrusler følges opp. Forskningen skal særlig se på forebyggende tiltak både i næringa og i forvaltningen, blant annet ved å utvikle bruken av helsedata hos norske husdyr.

Frist for å søke midler til forskerprosjekt innen dyrehelse og dyrevelferd er 25. september.

Utlysningen publiseres på Forskningsrådets nettsider i løpet av sommeren.

Kontaktperson

Mer om temaet