Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nye forskningsresultater fra Nofima

Hvert år formidler Landbruksdirektoratet betydelige midler til forskning. Pengene kommer blant annet fra forskningsavgift på landbruksprodukter. Et eget styre avgjør hvilke prosjekter som får penger.

Hvete fra forskningsprosjekt ved Nofima (Copyright: Nofima)

Nofima-forskere har sett på hva som påvirker glutenkvaluteten på hvete, noe som igjen kan forringe kvaliteten på melet. Copyright: Nofima


Nofima driver forskning og utvikling innen matnæringen, havbruk og fiskeri, og er blant Europas største i sitt slag. Styret for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) har et særlig ansvar å yte midler til Nofima. Hvert år mottar Nofima over 70 millioner kr til fire ulike forskningsprogrammer innenfor matnæringen. I den inneværende perioden fra 2017 til 2020 vil det dermed bli kanalisert ca 300 millioner kr til de fire programmene. Forskerne som arbeider innenfor disse programmene holder til på Nofimas avdeling på Ås i Akershus.

Forskerne arbeider med problemstillinger knyttet til hele verdikjeden fra primærleddet  via industrien og fram til forbrukerleddet. Nylig ble to prosjekter ferdige som begge er delfinansiert med penger fra forskningsavgiften på landbruksprodukter.

I det ene prosjektet har forskerne gjort nye framskritt rundt hva som påvirker glutenkvaliteten i hvete.  Forskerne fant at sopp som produserer mykotoksiner er en av årsakene, noe som i neste runde forringer bakekvaliteten i hvetemelet.

I det andre prosjektet gir forskerne gode råd til produsenter av spekepølse for å hindre at oppskjært spekepølse mister farge og smak. Et råd er at pølsepakkene må være fri for restoksygen når de plasseres under lys i butikken. Rådene bygger på forsøk og analyser.