Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Penger til å øke kompetansen i landbruket lyses snart ut

Har du en god ide som kan øke kunnskapen blant dem som jobber innen landbruket? Institusjoner og organisasjoner inviteres til å søke KIL-midler innen 7. januar 2019.

Våningshus og driftsbygning i Uvdal, Buskerud, sauer som beiter i forgrunnen (Copyright: Landbruks-og matdepartementet)

Foto: Landbruks-og matdepartementet

KIL står for kompetanseutvikling i landbruket, og er en tilskuddsordning som skal øke kunnskapen regionalt og nasjonalt. Både utdanningsinstitusjoner og andre organisasjoner som arbeider faglig innen landbruket kan søke om penger til å utvikle kompetansetilbud. Prosjektene skal være tydelig rettet mot dem som jobber i landbruket eller i bransjer som har tilknytning til landbruket.

3 mill. til disposisjon
Fram til nå er det Matmerk som har hatt ansvar for ordningen, men fra 1. januar 2019 overtar Landbruksdirektoratet ansvaret for KIL-midlene. Vi lyser ut midlene i midten av november. Det er om lag 3 mill. kroner til disposisjon for nye prosjekt som kan starte i 2019, og pengene er bevilget over jordbruksavtalen.
Søknadsfrist er 7. januar 2019.

Disse har fått midler tidligere
KIL-ordningen har eksistert i mange år, og pengene som er bevilget har gått til et bredt spekter av prosjekter. Felles for dem er at de har hatt som mål å øke kunnskapen innenfor et spesielt område i landbruket. Her kan du se hvem som har fått midler de tre siste årene og hvilke prosjekter som er gjennomført:
KIL-midler 2018
KIL-midler 2017
KIL-midler 2016

Framtidige utlysninger vil følge et annet årshjul. Vi legger ut mer informasjon om dette på våre nettsider etter hvert.


Kontaktperson

Mer om temaet