Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Mer om de enkelte tilskuddsordningene

Frakttilskudd egg
Grunnlaget for frakttilskuddet er mengde egg som pakkeriet mottar fra produsent. Tilskuddet er fordelt med ulike satser i geografiske soner fra 0 til 10, basert på avstand fra kommunesenter til nærmeste eggpakkeri som er registrert hos Landbruksdirektoratet. Det gis ikke frakttilskudd for avstander fra eggprodusent til eggpakkeri fra 0 km til og med 100 km.

Frakttilskudd slakt
Det kan gis frakttilskudd til slakteri for transport av slaktedyr av storfe, gris, sau og geit fra produsent til nærmeste aktuelle slakteri. Landbruksdirektoratet kan gi særlige bestemmelser om frakttilskudd til slakteri med slaktevolum mindre enn 1 500 tonn per år. Fra 2016 kan det utbetales frakttilskudd til mobile slakterier. Frakttilskuddet beregnes som et gjennomsnitt av satsene for små slakterier som har sats større enn null.

Matkorntilskudd
Formålet med tilskuddet er å skrive ned prisen på norsk matkorn som råvarer til produksjon av matmel.
Det blir betalt matkorntilskudd til matmelmøller som anvender norsk korn til produksjon av matmel, gryn eller andre cerealprodukter beregnet på innenlandsk forbruk.

Prisnedskrivingstilskudd korn
Formålet med tilskuddet er å sikre at mest mulig av norskprodusert korn, erter og oljefrø av mat- og fôrkvalitet kommer i omsetning, og å skrive ned prisen på disse varene som råvarer til matmel og kraftfôr. Prisnedskrivningstilskuddet gis til kornkjøper ved kjøp av korn fra produsent.

Frakttilskudd korn
Det kan gis frakttilskudd til kornprodusent eller kornkjøper for transport av korn, durra, mais, kli og soya.
Formålet med tilskuddet er å utjevne regionale råvareprisforskjeller til mel- og kraftfôrindustrien, ved å gi tilskudd til frakt og håndtering fram til forbruksstedet.