Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Neste års prisutjevningssatser for bearbeidede jordbruksvarer er fastsatt

Hvert år oppdaterer Landbruks- og matdepartementet satsene for prisnedskrivning og eksportrestitusjon til bearbeidede jordbruksvarer (RÅK-varer).

Endringene i forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer (RÅK-tilskuddsforskriften) er beskrevet i brevet Fastsettelse av endring i forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer for 2018. Formålet med tilskuddsordningen er å kompensere for prisforskjeller på jordbruksråvarer mellom Norge og utlandet, slik at næringsmiddelindustrien i Norge kan produsere sine produkter basert på norskproduserte jordbruksråvarer. Ettersom råvarepriser og valutakurs varierer er det behov for å oppdatere satsene årlig, for å oppnå formålet med ordningen.

De nye satsene er gjeldende fra 1. januar 2018.

Mer om temaet