Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Minstekvantum av epleråstoff for bearbeidingsindustrien

Landbruksdirektoratet viderefører kravet fra forrige sesong til bruk av norsk epleråstoff for å få tollnedsettelser ved import i 2018.

Bearbeidingsindustriens tilgang til tollnedsettelser og tollkvoter er koblet til bruk av norsk epleråstoff. Landbruksdirektoratet har fastsatt størrelsen på minstekvantum av epleråstoff for bearbeidingsindustrien. Sesongen 2017 hadde noe mindre epleavlinger enn i 2016, men tilgangen på epleråstoff til industrien forventes å ligge på et nesten tilsvarende nivå som forrige sesong. Landbruksdirektoratet viderefører derfor kravet til minstekvantumet fra forrige periode.

Minstekvantumet for perioden 1. oktober 2017–30. september 2018:

Foretaksstørrelse

Minstekvantum

 

Konsentrat

Saft

Epler

Små foretak

1 000 kg

6 400 kg

8 000 kg

Store foretak

4 000 kg

25 600 kg

32 000 kg

Foretakene inndeles i grupper etter samlet forbruk av eplekonsentrat, eplesaft og pressepler omregnet til konsentrat, i perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017. 

Foretaksstørrelse

Samlet forbruk målt i konsentrat

Små foretak

Til og med 550 000 kg

Store foretak

Over 550 000 kg 

 

 Krav for å delta i ordningen
For å omfattes av ordningen, må et foretak kjøpe og bearbeide en årlig fastsatt mengde norsk epleråstoff, et minstekvantum. Minstekvantumets størrelse tilpasses årets eplesesong.

Med et foretaks samlede forbruk menes summen av lagerbeholdning per 1. oktober 2016 og innkjøp av råvare i perioden 1. oktober 2016–30. september 2017. Foretakets lagerbeholdning den 30. september trekkes fra i beregningen. Beregningen omfatter både norsk og importert vare. Forbruk av andre typer epleråstoff enn eplekonsentrat omregnes til konsentrat. Omregningsfaktorene som ligger til grunn for denne beregningen er slik:

  • 8 kg epler = 1 kg konsentrat
  • 6,4 kg eplesaft = 1 kg konsentrat

 Kravet til minstekvantum har vært på høring. Dokumentene fra høringen finner du her

Kontaktperson

Mer om temaet