Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

4 500 tonn ostekvote for 2018 er fordelt

Landbruksdirektoratet har fordelt tollkvoten på 4 500 tonn ost fra EU for 2018. 29 foretak har fått tildelt tollfrie kvoteandeler.

Kvoten ble fordelt til alle foretak som søkte innen fristen 1. oktober 2017, og som importerte minst 15 tonn ost i perioden 1. oktober 2015 til 1. oktober 2017.

Ostekvoten fra EU er tollfri og gjelder for import fra 1. januar 2018 til 31. desember 2018 på tollposisjon 04.06. Tollkvoten fordeles forholdsmessig etter verdien av hver søkers osteimport innenfor kvalifiseringsperioden på 24 måneder før 1. oktober 2017. Ingen av søkerne kan få tildelt mer enn 30 prosent av kvoten. I år fikk 29 importører tildelt andeler av tollkvoten, mot 25 i fjor.

Fordelingen er vist i tabellen under:

Tabell fordeling - ostekvote

Landbruksdirektoratet fordeler ostekvoten på 4 500 tonn fra EU etter forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer. På auksjon i november ble det i tillegg fordelt tollkvoter for enda 2 700 tonn ost fra EU, og 200 tonn ost fra EFTA.