Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Auksjon av ekstraordinær tollkvote for fôrkorn avholdt

Den ekstraordinære importkvoten for karbohydratråvarer til kraftfôr ble fordelt på auksjon 29. mars. Importkvoten var på 30 000 tonn, og ble fordelt på tre aktører.

Hammer auksjon

Ekstraordinær kornauksjon avholdt

Kvoten for karbohydratråvarer til kraftfôr ble fordelt på tre aktører, til en pris på henholdsvis 10 og 11 kr per tonn. Den ekstraordinære tollkvoten ble satt på bakgrunn av en prognose av 21. mars fra markedsregulator Norske Felleskjøp. Kvoter for totalt 80 prosent av det prognoserte importbehovet for sesongen er nå fordelt. Endelig kvotestørrelse for sesongen fastsettes i mai, og kvoter for den resterende delen fordeles på ordinær auksjon 12. mai.

Markedsregulator anbefalte også en ekstraordinær kvotetildeling for matkorn på 10 000 tonn. Etter en slik ekstraordinær auksjon ville totalt 89 prosent av det prognoserte importbehovet for matkorn i sesongen 2016/2017 vært fordelt. Per 1. mars var imidlertid  over 32 000  tonn av de tidligere fordelte tollkvotene for matkorn uutnyttet. Ettersom kvotene er omsettelige vurderer Landbruksdirektoratet at det ikke er behov for en ekstraordinær tildeling av tollkvote for matkorn nå. Neste ordinære auksjon av tollkvoter for matkorn finner da også sted 12. mai.

Neste auksjonsrunde
Neste ordinære auksjon av tollkvoter for korn blir 12. mai. Da fordeles de resterende fôr- og matkornkvotene for kornsesongen 2016/2017, basert på endelig prognose fra markedsregulator. I tillegg skal restkvotene for oljefrø og høy fordeles.

Påmeldingsfrist for auksjonene er satt til mandag 24. april.

Relaterte nyheter

Elektroniske tjenester

Mer om temaet

Frister

Eksterne lenker