Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Auksjon av ekstraordinær tollkvote for fôrkorn utsatt til 29. mars

Landbruksdirektoratet har fastsatt en ekstraordinær tollkvote for fôrkorn basert på en oppdatert prognose fra markedsregulator Norske Felleskjøp. Kvoten settes til 30 000 tonn fôrkorn. Kvoten fordeles på auksjon hos Landbruksdirektoratet onsdag 29. mars 2017.

Korn i sekk 674x279 (Copyright: Colourbox.com)

Ekstraordinær auksjon av fôrkorn

Norske Felleskjøp la frem en oppdatert prognose for kornsesongen 2016/2017 den 21. mars 2017. Prognosen viser en liten oppgang i importbehovet for fôrkorn og matkorn, og det er samtidig meldt om behov for en ekstraordinær tildeling fra flere aktører grunnet importfordelingen hittil i kvoteåret.

Oppdaterte prognoser publiseres forløpende på Norsk Felleskjøps nettside.

Om ekstraordinær kvotetildeling for fôrkorn

Landbruksdirektoratet har hittil fordelt tollkvoter tilsvarende 70 prosent av det prognoserte importbehovet på ordinære auksjoner i august og november. Totalt på disse to auksjonene kan inntil 80 prosent av prognostisert importbehov fordeles, ifølge forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer §13 sjette ledd.

Landbruksdirektoratet vil begrense usikkerheten før siste ordinære kvotetildeling i mai og ta høyde for prognostisert overskudd av både mathvete og fôrkorn, og har derfor vedtatt en ekstraordinær tollkvote på 30 000 tonn i mars. Med dette er 80 prosent av det prognostiserte importbehovet, slik det fremkommer i den oppdaterte prognosen, fordelt. Norske Felleskjøp anbefalte å tildele en ekstraordinær kvote på 44 000 tonn, totalt 85 % av importbehovet. 

Auksjonstidspunkt

Den ekstraordinære kornauksjonen var varslet avholdt i morgen 23. mars 2017. På grunn av tekniske problemer hos Landbruksdirektoratet kan ikke auksjonen avholdes på planlagt tidspunkt, og utsettes til onsdag 29. mars. Auksjonen åpnes for bud 28. mars kl 10:00, og åpningsbudfristen er 29. mars kl 09:30.

Om eventuell ekstraordinær kvotetildeling for matkorn

Den oppdaterte prognosen og anbefalingen fra Norske Felleskjøp legger også opp til en ekstraordinær kvotetildeling for matkorn på 10 000 tonn. Ettersom Landbruksdirektoratet ikke har varslet en slik auksjon på forhånd, vil det ikke tildeles kvoter for matkorn under neste ukes auksjon.

Landbruksdirektoratet vil ta stilling til behovet for en slik ekstraordinær kvotetildeling, og en eventuell auksjon vil varsles på våre nettsider.

Elektroniske tjenester