Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Auksjon av kvoter for slakt av rein i utlandet, restkvote for høy og utenlands bearbeiding av kjøtt

Kvote for slakting av reinsdyr i utlandet, samt restkvote for høy og kjøtt bearbeidet i utlandet fordeles ved auksjon i november. 1. oktober er fristen for å registrere seg for å delta på auksjonene.

Auksjonsklubbe på tastatur

Auksjon av restkvoter for 2017

9. november auksjonerer Landbruksdirektoratet ut kvotene for utenlands bearbeiding av rein og restkvote for utenlands bearbeiding av kjøttvarer på kapittel 16 i tolltariffen for perioden 2017–2019. På grunn av etterspørsel fra importører holder vi også restauksjon av tollkvotene på høy fra EU og høy fra andre land for 2017. Kvotene er omsettelige, det vil si at det er mulig å kjøpe kvote fra andre som har fått tildelt kvote.

Høy

Det har vært etterspørsel etter ny restauksjon for høykvoten fra andre land (ikke EU), og Landbruksdirektoratet ønsker å legge til rette for at kvoten kan utnyttes. Det gjenstår 500 tonn høy og kvoten er gyldige fra og med 1. januar 2017 til og med 31.12.2017.

Bearbeiding av kjøtt i utlandet

Det har vært etterspørsel etter ny restauksjon av UB -kvoten for tolltariffens kap. 16-varer. Landbruksdirektoratet ønsker å legge til rette for at kvoten utnyttes. Det gjenstår 245 tonn til fordeling i denne tre-års-perioden. Kvoten er gyldig til og med 31.12.2019.

Slakting av rein i utlandet
Kvoten for utenlands bearbeiding (UB) av reinkjøtt for slaktesesongen 2017/2018 er på 200 tonn. Utførsel av reinen kan skje fram til 31. mars året etter auksjonen. Kvoten kan brukes for slakting av reinsdyr fra Øst- og Vest-Finnmark reinbeiteområder.

Det må søkes om tillatelse før dyrene sendes ut av landet for slakting (bearbeiding). Kvoten er gyldig for gjeninnførsel av skrotter, innmat og tunger. Rein som er slaktet i utlandet innenfor ordningen utenlands bearbeiding (UB) blir ikke tollbelagt ved gjeninnførsel. All videre bearbeiding skal foregå i Norge. Rein som slaktes gjennom denne ordningen skal inngå i tilskuddsberegningen. Skal imidlertid reinen både slaktes og selges i utlandet, blir det ikke gitt tilskudd.

For nærmere detaljer om auksjonene, se Auksjonsplan 2017. Påmeldingsfrister, søknadsfrist for andre tollkvoter for 2018 og informasjon om regelverk  ligger tilgjengelig på nettsidene.

Frister for andre tollkvoter

De fleste tollkvoter for import i 2018 fordeles gjennom siste del av 2017. Kvotene fordeles på ulike måter, de fleste ved auksjon, og fristene for 2018-kvotene er:

•Siste frist for påmelding til auksjoner som avholdes i 2017 er 1. oktober. Påmelding skjer gjennom den elektroniske løsningen i Altinn for søknad om tollnedsettelser. For oversikt over auksjonene, se auksjonsplanen.

•Søknadsfrist for 4 500 tonn ostekvote fra EU, som fordeles på bakgrunn av importverdi, er 1. oktober. Fordelingen gjøres på bakgrunn av foretakets importverdi i perioden 1. oktober 2015–1. oktober 2017. Søkerne vil bli varslet om foreløpig tildeling før auksjonene i november.

•Messekvoten og kvotene for halal- og kosherkjøtt har søknadsfrist 24. november 2017. Kun registrerte trossamfunn kan søke om kvotene for kjøtt slaktet med basis i religiøse tradisjoner.

 Resultatet av auksjonene blir tilgjengelig i auksjonssystemet under Historikk. Fordelingen av de andre kvotene blir lagt ut på nettsiden når den er klart, og i god tid før 1. januar 2018.

 

Kontaktperson

Relaterte nyheter

Elektroniske tjenester

Mer om temaet

Ordforklaringer

Frister