Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Import av mathavre innenfor kvoten for matkorn utvides

Mengden mathavre som kan importeres innenfor matkornkvoten, utvides til 28 600 tonn for sesongen 2018/2019. Utvidelsen skyldes fjorårets dårlige kornavling.

havreåker (Copyright: Colourbox.com)

 

Importører kan søke om import av havre innenfor matkornkvoten via Altinn.

Årets kornsesong har gitt kvalitetsutfordringer som gjør tilgangen på norsk mathavre begrenset. Oppdatert prognose fra markedsregulator Norske Felleskjøpet tilsier et importbehov på 28 600 tonn mathavre for 2018/2019.

Havre til mat er generelt sett forutsatt dekket av norsk produksjon, og møllene må selv sikre seg tilgang for å dekke sitt behov. I år som i fjor, der avlingen, for eksempel av værmessige årsaker ikke klarer å dekke etterspørselen av tilfredsstillende kvalitet, kan det værenødvendig å åpne for import av disse kornslagene også innenfor kvoten.

I kvantumet som Landbruks- og matdepartementet har åpnet for, ligger bl.a. økologisk havre til grynproduksjon, som også mangler i en normalsesong. Importen skal også dekke et ekstraordinært behov på grunn av redusert avling totalt og dårligere kvalitet.

Elektroniske tjenester

Mer om temaet