Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Informasjon om tollkvoter rundt jul og nyttår

Alle som vil endre eksisterende importtillatelser (ITT) for 2017-kvoter må sende inn søknader i løpet av torsdag 21. desember for behandling før jul.

Det samme gjelder manuelt innsendt søknader og søknader om islandshestkvote for 2017. Søknader som sendes inn senere vil bli behandlet fredag 29. desember. Den elektroniske tjenesten vil fungere som normalt frem til 31. desember kl. 12.00, inkludert for kvoteuttak og videresalg av kvoteandeler.

Altinn oppgraderes
Fra 31. desember 2017 kl. 12.00 til 4. januar 2018 kl. 8.00 vil det elektroniske systemet «Import av landbruksvarer og tilskudd til norsk produksjon av bearbeidede landbruksvarer (RÅK)» i Altinn være nede på grunn av tekniske oppdateringer.

Det betyr at du ikke har muligheten til å logge på systemet i denne perioden. Dersom du skal importere innenfor en tildelt kvote i perioden 1.–3. januar 2018 anbefaler vi derfor at du søker i god tid før dette. Dersom du ikke har importtillatelsen på importtidspunktet må du betale ordinær tollsats, og senere omfortolle hos Tolletaten.

Elektroniske tjenester