Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Ordinær toll på storfekjøtt fra tirsdag

Perioden med nedsatt toll på storfekjøtt går nå mot slutten. Tollen for hele og halve slakt av storfe har vært satt ned siden november i fjor. Full markedsdekning betyr at det fra 21. februar vil være ordinær toll på storfekjøtt.

I 2016 ble det importert over 16 000 tonn storfekjøtt til nedsatt toll (generelle tollnedsettelser).

Importert mengde storfekjøtt 2011– 2016


Prognosen for 2017 viser at det vil være et importbehov i 1. tertial på 4 500 tonn utover kvoteimporten.  I de første ukene av året er det importert mellom 260 og 320 tonn storfekjøtt i uka på generelle tollnedsettelser. Etter forrige uke, uke 6, er det importert til sammen 1 600 tonn storfekjøtt utenom tollkvoter i år.

Vi er nå inne i en periode med høy forsyningsgrad. Markedsdekningen av ferskt storfekjøtt  har ligget på 100 prosent de siste ukene, langt høyere enn i samme periode tidligere år. I tillegg ligger det 21 tonn storfekjøtt på reguleringslager.

Storfedekning 2015–2017

 Kilde Nortura Totalmarked kjøtt og egg.

De gode tilførslene gjør at Landbruksdirektoratet vurderer at det ikke er nødvendig å sette ned den ordinære tollsatsen for å supplere det norske markedet med storfekjøtt nå.  Fra 21. februar er det derfor igjen ordinær toll på storfekjøtt. Direktoratet vil følge situasjonen nøye framover, og vil vurdere uke for uke behovet for å sette ned tollen.

Det er fremdeles mulig å importere storfekjøtt til redusert toll innenfor de tre storfekjøttkvotene vi har. Det er begynnelsen av kvoteåret, og det er bare importert tusen tonn storfekjøtt innenfor kvotene, hovedsakelig fra SACU (Den sørafrikanske tollunion).Årlig importmengde av storfekjøtt til nedsatt/redusert toll for 2017

Kvote EU: Kjøtt av storfe

900 tonn

Kvote WTO: Kjøtt av storfe

1084 tonn

Kvote Botswana og Namibia (SACU): Kjøtt av storfe

500 tonn

Botswana og Namibia (SACU): Kjøtt av storfe

2700 tonn

Swaziland (SACU): Kjøtt av storfe

500 tonn

Kontaktperson

Mer om temaet