Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Påmelding til auksjon 31. januar 2018

Vi har i dag avholdt de siste auksjonene for 2017. Den som vil delta i auksjoner av importkvoter i 2018 kan nå registrere seg hos Landbruksdirektoratet. Allerede 31. januar auksjoneres kvoter for grønnsaker og bær, samt restkvoter fra 2017.

For å delta på auksjonene 31. januar, er fristen for påmelding 15. januar. Da auksjoneres de frukt- og grønnsakskvotene som har en kvoteperiode som ikke følger kalenderåret. I tillegg auksjoneres de kvotene fra auksjonen 7.–9. november 2017 som ikke ble fordelt i sin helhet.

Her kan du lese mer om påmelding og deltakelse ved auksjoner i 2018, samt viktige frister.

Epleråstoff til bearbeidingsindustri
Torsdag 14. desember ble årets siste auksjonsrunde avholdt. Der ble kvoten for eplesaft/eplekonsentrat fra EU, og kvoten for eplekonsentrat fra EFTA auksjonert bort. Kun foretak som hadde kjøpt minstekvantum av norsk vare i kvalifiseringsperioden kunne delta. EU-kvoten ble fordelt til seks aktører, for henholdsvis 3,20 og 3,21 kr per kg. To aktører kjøpte andeler av EFTA-kvoten til 1 øre per kg, og det gjenstår en rest på 150 tonn eplekonsentrat.

Om du ikke gjør det allerede, anbefaler vi å abonnere på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon om auksjoner og frister.

Kontaktperson