Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Kvotestørrelser for matkorn og karbohydratråvarer til kraftfôr og oljefrø for auksjon 25. november 2009

Med hjemmel i § 22 i forskrift av 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer har Statens landbruksforvaltning vedtatt kvotestørrelser for matkorn, karbohydratråvarer til kraftfôr og oljefrø for auksjon den 25. november 2009.

Følgende volum legges ut til auksjon:

Kvotenavn

Kvotestørrelse (tonn)

Matkorn

162 000

Karbohydratråvarer til kraftfôr

129 000

Oljefrø

9 000

Kvoteandelene er gyldige fra auksjonstidspunktet til 31. august 2010.

Auksjonene åpnes for bud 24. november 2009 kl. 09.00. Fristen for å legge inn første bud er 25. november, henholdsvis kl. 09.30, 09.30 og 10.30.

I tillegg gjennomføres det auksjon for 10 000 tonn durumhvete fra Canada. Denne auksjonen har budfrist 25. november kl. 10.30.

For ytterligere informasjon om auksjonsgjennomføring viser vi til vårt internettsted www.slf.dep.no.

Med hilsen
for Statens landbruksforvaltning 

Harald Moksnes Weie                                                 Sigrun Pettersborg
seksjonssjef                                                                rådgiver