Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Regnvær gir importbehov for mathavre

Årets kornsesong har så langt gitt kvalitetsutfordringer som gjør tilgangen på matkorn begrenset. Dette gjelder også for mathavre. Prognosen tilsier et importbehov på 5 000 tonn mathavre, og Landbruks og matdepartementet (LMD) har åpnet opp for at dette kan importeres på matkornkvoten for 2017/2018. Tollsats for perioden 1. september–30. november er satt til 0,15 kr per kg.

havre (Copyright: Colourbox.com)

Mathavre

Havre til mat er generelt sett forutsatt dekket av norsk produksjon, og møllene må selv sikre seg tilgang for å dekke sitt behov. I år som i fjor, der dyrkingen for eksempel av værmessige årsaker ikke klarer å dekke etterspørselen av tilfredsstillende kvalitet, kan det være nødvendig å åpne for import av disse kornslagene også innenfor kvoten. I kvantumet som LMD i brev av 24. oktober har åpnet for, ligger økologisk havre til grynproduksjon, som også mangler i en normalsesong. Importen skal også dekke et ekstraordinært behov på grunn av redusert avling totalt, men også som en følge av sein innhøsting og tilgang på ny norsk avling.

I tråd med forskriftens formål (forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer § 1), skal importen supplere norsk produksjon, ikke fortrenge den. Dette innebærer at den manglende dekningen av havre til mat ikke kan forventes dekket gjennom import, uten at hele den norske avlingen av matkvalitet blir omsatt. Det skal også være gjort grep for å sikre seg norsk vare gjennom nye eller utvidede kontrakter for fremtiden.

Landbruksdirektoratet vil følge importen innenfor matkornkvoten for å overvåke havreimporten i tråd med LMDs instruks.

Importørene kan nå søke om import av havre innenfor matkornkvoten via Altinn.  

Kontaktperson

Relaterte nyheter

Elektroniske tjenester