Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tollkvoter for korn fastsatt

Landbruksdirektoratet har fastsatt tollkvoter for korn basert på prognose fra markedsregulator Norske Felleskjøp. Kvotene fordeles på auksjon hos Landbruksdirektoratet fredag 18. august, og blir på 99 000 tonn fôrkorn, 44 000 tonn matkorn og 3 000 tonn oljefrø.

Kornsilo.  (Copyright: Colourbox.com )

Prognosen fra Norske Felleskjøp viser at 2017 var ser ut til å bli et forholdsvis godt kornår, men noe ned i forhold til fjoråret.  Oppdatert prognose finner du på Norsk Felleskjøps nettside.

Kvotene som fordeles i august utgjør 45 prosent av det antatte importbehovet for matkorn og 40 prosent av det antatte importbehovet for fôrkorn i kornåret 2017–2018. Neste kvotetildeling for korn er i november 2017, med auksjon 24. november.

Om auksjonen
Kvotene vil bli fordelt på auksjon 18. august, og det åpnes for bud torsdag 17. august kl. 0900. Samtidig vil det bli avholdt auksjon av kvotene for restkvoter for høy. For mer informasjon om kvotene og tidspunkt for auksjonene, se Auksjonsplan 2017 (i høyre kolonne her). Fristen for å registrere seg som auksjonsdeltaker var 1. august 2017.

De som ønsker faktura oversendt elektronisk kan gi beskjed om dette på e-post, og informere om hvilken e-post den skal sendes til.

Elektroniske tjenester

Mer om temaet

Regelverk

Frister