Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tollkvoter for korn fastsatt

Landbruksdirektoratet har fastsatt tollkvoter for korn basert på prognose fra markedsregulator Norske Felleskjøp. Kvotene fordeles på auksjon hos Landbruksdirektoratet fredag 24. november, og blir på 38 000 tonn fôrkorn, 120 000 tonn matkorn og 5 000 tonn oljefrø.

Kornåker 

Norske Felleskjøp la 21. november fram oppdatert prognose for tilgang og forbruk av korn for sesongen 2017/2018. Prognosen viser nå en total tilgang av norsk korn på 1 220 000 tonn korn og 14 000 tonn erter og oljefrø.  Dette er en økning fra prognosen i september på 46 000 tonn. Oppdatert prognose finner du på Norske Felleskjøps nettside.

Markedsregulator anbefaler en kvote på 120 000 tonn matkorn i november av i alt 206 000 tonn for sesongen. Til kraftfôrindustrien er det foreslått 38 000 tonn i november, av i alt 268 000 tonn importbehov i sesongen. Kvotene som fordeles nå utgjør sammen med fordelingen i august 80 prosent av det antatte importbehovet i kornåret 2017–2018. Det legges også ut en kvote på 5 000 tonn oljefrø. Neste kvotetildeling for korn er i mai 2018.

Om auksjonen
Kvotene vil bli fordelt på auksjon 24. november, og det åpnes for bud torsdag 23. november kl. 0900. Samtidig vil det bli avholdt auksjon for de andre importkvotene for korn og kraftfôrråvarer. For mer informasjon om kvotene og tidspunkt for auksjonene, se Auksjonsplan 2017 (i høyre kolonne her). Fristen for å registrere seg som auksjonsdeltaker var 1. oktober 2017.

De som ønsker faktura oversendt elektronisk kan gi beskjed om dette på e-post (sigrun.pettersborg@ldir.no), og informere om hvilken e-post den skal til.

Relaterte nyheter

Elektroniske tjenester

Mer om temaet