Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tollnedsettelser for såvarer i sesongen 2015/2016

I møte med markedsaktører og NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) i oktober 2015 ble markedssituasjonen for såvarer sesongen 2015/2016 drøftet. Etter et svært høyt forbruk av frø de to siste årene, på grunn av mye reparasjonssåing etter overvintringsskader vinteren 2012/2013, har frøfirmaene forventninger om et normalt frøsalg i 2015. Med et bra avlingsnivå for de fleste arter de siste to årene, og lovende prognoser for årets sesong, er det mindre importbehov denne sesongen.

Det er meldt om et knapt importbehov for engrapp til jordbruksformål. Forventet avling og lagerbeholdninger tilsier at det likevel ikke blir noen tollnedsettelse. For hvitkløver er prisdifferansen mellom norsk pris og verdensmarkedspris større enn ordinær toll, og dermed blir ikke tollen på hvitkløver satt ned. Individuelle tollnedsettelser for svingel til plen blir faset ut 1. januar 2016.

For inneværende sesong har Landbruksdirektoratet vedtatt følgende generelle tollnedsettelser:

Varenummer i tolltariffen

Varenavn

Periode

Toll (kr/kg)

12.09.2100

Lusernefrø

15.11.15 – 15.8.16

0,00

For inneværende sesong har Landbruksdirektoratet vedtatt følgende generelle tollnedsettelser med "søknad":

Varenummer i tolltariffen

Varenavn

Periode

Toll (kr/kg)

12.09.2209

Andre kløverfrø1

15.11.15 – 15.8.16

0,00

12.09.2910

Kveinfrø til plenformål

15.11.15 – 15.8.16

0,00

12.09.2920

Hundegras, rappgras og revehalefrø2

15.11.15 – 15.8.16

0,00

12.09.2990

Frø av andre fôrplanter, ellers3

15.11.15 – 15.8.16

0,00

1) Gjelder ikke for import av hvitkløver
2) Gjelder ikke for import av hundegras
3) Gjelder ikke for import av bladfaks og strandrør


Innspill om tollnedsettelser

Landbruksdirektoratet ønsker innspill om tollnedsettelser til bestemte datoer, slik at tollvernet er forutsigbart for alle parter. Bransjen er omforent om datoer for innspill til tollnedsettelser for såfrø og såkorn utover i sesongen:

  • Innspill til tollnedsettelser for såvarer skjer i bransjemøtet om høsten. Vedtak om eventuelle tollnedsettelser blir 15. november.
  • Innspill til tollnedsettelser for såfrø (justering av innspillene fra bransjemøtet), vårkorn, samt spelt og rughvete er 15. januar.  Vedtak om eventuelle tollnedsettelser blir 25. januar 2016.
  • Innspill til tollnedsettelser for høstkorn er 1. juni 2016. Vedtak om eventuelle tollnedsettelser blir 15. juni 2016.

For vårkorn har Landbruksdirektoratet vedtatt følgende generell tollnedsettelse:

Varenummer i tolltariffen

Varenavn

Periode

Toll (kr/kg)

10.04.1000 

Havre, såkorn 

27.01.16 – 15.06.16

0,00