Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tørt vær i Argentina gir prisøkning og lavere toll på proteinråvarer

Internasjonale priser på soyabønner fortsatte å øke i februar, bl.a. grunnet usikre værforhold i Argentina. Prisen på andre proteinråvarer økte også, og Landbruksdirektoratet har derfor satt ned tollsatsen på solsikkemel og rapsmel i mars.

Soyaåker Brasil

 

Internasjonale hvetepriser økte svakt i februar, og tollsatsen på fôrhvete går noe ned.

Landbruksdirektoratet har satt tollsatser for varer som importeres innenfor kvoter for matkorn og kvoter for karbohydratråvarer til kraftfôr, og tollsatser for protein- og fettråvarer til kraftfôr. Landbruksdirektoratet har også satt sats for prisutjevningsbeløp for kraftfôrråvarer.

Tørke i Argentina, men gode værforhold for soya i Brasil
Argentina har hatt mye varmt og tørt vær den siste tiden, og prognosene til både det internasjonale kornrådet (IGC) og det amerikanske landbruksdepartementet (USDA) viser en lavere argentinsk avling av soyabønner enn de har hatt de siste tre årene. Samtidig ser soyabønneproduksjon i Brasil ut til å bli stor, da værforholdene har vært gode. Totalt sett anslår IGC at produksjonen i verden vil bli omtrent like stor i kornåret 2017–2018 som i 2016–2017. Etterspørselen anslås imidlertid å øke, slik at lagrene på slutten av kornåret antakeligvis vil gå noe ned sammenliknet med de rekordhøye sluttlagrene fra 2016–2017.

Usikkerhet rundt hvor stor produksjonen av soyabønner vil bli i Argentina, har ført til prisøkning på soyabønner og soyamel den siste måneden. Høye soyamelpriser smitter over på andre proteinråvarer, og prisøkning på solsikkemel og rapsmel gir lavere tollsatser i mars.

Soyabønnene som importeres til Norge er GMO-frie, men andelen GMO-frie bønner av total produksjon i verden går stadig ned. I 2017 kom 62 prosent av importen av soyabønner til Norge fra Brasil, og 37 prosent kom fra Canada.

 Internasjonale kornpriser febr. 2018
Kilder: International Grains Council og Norske Felleskjøp. Internasjonale priser er eksportpriser omregnet til NOK med valutakurser den aktuelle uken.
Amerikansk mathvete: Hvetesorten Hard Red Winter fra USA. Europeisk mathvete: Gjennomsnitt av tysk B-hvete og fransk Grade 1. Mathvete fra Svartehavet er Black Sea Wheat Grade 4. Internasjonale hvetepriser er Free On Board (FOB). Amerikansk mais: FOB Mexicogulfen. Europeisk mais: Ukentlig sluttkurs til futures-kontrakten på Euronext. Norske priser: Ukentlige noteringspriser, korrigert for håndteringskostnader, prisnedskrivningstilskudd.

God tilgang på hvete, men svak prisøkning
Internasjonale priser på hvete har også økt svakt den siste måneden, og IGCs prisindeks for hvete lå slutten av februar sju prosent høyere enn for et år siden. Dette til tross for at lagrene av hvete er rekordhøye. IGC forklarer prisøkningen delvis med tørke i USA som påvirker høsthveteavlingen. Dessuten økte prisen i Svartehavsområdet bl.a. grunnet solid etterspørsel. Russlands hveteavlinger var rekordhøye i 2017, og eksporten fra landet har vært stor hittil i kornåret 2017–2018, selv om den har blitt begrenset av noen logistiske utfordringer. Russlands eksport av hvete gikk noe ned fra januar til februar, men eksportmengden var fortsatt det dobbelte av hva den var i februar for et år siden.  

Mer om temaet