Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tollnedsettelse for storfekjøtt

Det blir ny periode med tollnedsettelse for storfekjøtt . Tollen på hele og halve slakt av storfe settes ned til kr 17,00 per kg fra 26. februar til 12. mars 2018.

Storfekjøtt skjæres (Copyright: Colourbox.com)

Forventet mangel på storfekjøtt gjør at Landbruksdirektoratet setter ned tollen.


Det har vært en lang periode med ordinær toll på storfekjøtt. Siste tollnedsettelse for storfekjøtt utløp den 28. august 2017. Det forventes nå en underdekning, samtidig som det ligger an til at reguleringslageret blir tømt. Det kan dermed bli behov for import.

Det er imidlertid usikkert hvor lenge behovet for suppleringsimport vil vare, da det er usikkert hvor store tilførslene av norsk storfeslakt blir i perioden etter telledatoen 1. mars. Tollen settes derfor ned i en periode på to uker.

Mer om temaet