Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tollnedsettelser for såkorn

Det har vært en krevende høst for såkornprodusentene i 2017. Siden en stor andel av såkornet ikke tilfredsstiller kravene til sertifisering som såkorn, settes tollen ned.

Landbruksdirektoratet setter ned tollen generelt på såkorn av hvete, bygg og havre for å dekke etterspørselen i det norske markedet.

Varenummer

Vare

Tollsats (i kroner)

Gyldighetsperiode

10.01.9100

Hvete

0,00

1.2.–15.6.2018

10.03.1000

Bygg

0,00

1.2.–15.6.2018

10.04.1000

Havre

0,42

1.2.–15.6.2018


Høye importpriser for hvete og bygg resulterer i tollfritak, mens for havre er tollen satt ned fra kr 1,52 til kr 0,42 per kg.

Kontaktperson

Mer om temaet