Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Om innenlands bearbeiding

Kake, muffins i grønn form på hvitt bord, 436x174

En tillatelse til innenlands bearbeiding (IB) gir aktører adgang til å bearbeide ufortollede landbruksvarer, som deretter skal gjenutføres.

Det er Tolletaten som har hovedansvaret for ordningen. For å benytte innenlands bearbeiding trenger du en generell tillatelse fra Tolletaten. Rettslig grunnlag for ordningen finner du i Tolloven, jf. tollforskriften §§ 6-4-1 til og med 6-4-12.

 • Hva er innenlands bearbeiding?

  Innenlands bearbeiding gir aktører muligheten til midlertidig å innføre utenlandske landbruksvarer tollfritt til Norge, for bearbeiding og senere gjenutførsel. Ferdigvaren må utføres innen seks måneder etter at råvaren kom til Norge.

  Det skal betales toll for restprodukter som fremkommer under bearbeidingen av den ufortollede varen, dersom restproduktene skal omsettes eller forbrukes i Norge.

  Før du benytter ordningen må du søke Tolletaten om tillatelse.

 • Hvordan søker jeg om innenlands bearbeiding?

  Du må fylle ut søknadsskjemaet for innenlands bearbeiding. Denne søknaden sendes til Tolletaten.

  Når du har fått en tillatelse fra Tolletaten, kan du søke Landbruksdirektoratet om en tollnedsettelse for landbruksvarene som skal innføres for bearbeiding.

  Du skal benytte egne prosedyrekoder ved midlertidig innførsel. Prosedyrekodene er 57 ved innførsel og 37 ved gjenutførsel.

 • Hvordan og når rapporterer jeg om bruk av ordningen?

  Fristen for å rapportere om bruk av ordningen til Landbruksdirektoratet er den 20. i måneden etter hvert kvartal.

  Det er krav om produksjons- og lagerregnskap. Du må rapportere om inn- og utførsel av varer som omfattes av ordningen.

 • Hva gjør jeg hvis jeg har endringer?

  Hvis nye produkter skal innføres eller utføres, må tillatelsen utvides. Du må da sende et nytt søknadsskjema til Tolletaten, hvor du henviser til eksisterende tillatelse og angir hva som skal endres.

Kontakt