Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Endring av tollsats for raigrasfrø til jordbruksformål og såkorn av havre

Landbruksdirektoratet har, ved beregning av tollsats for raigrasfrø, lagt til grunn innrapporterte priser som var feil. Landbruksdirektoratet endrer tollsatsen for raigrasfrø. Ny tollsats er kr 4,90 per kg. En teknisk feil førte også til at såkorn av havre ble ilagt toll. Ny tollsats for såkorn av havre er kr 0,00 per kg.

Landbruksdirektoratet kunngjorde tollvernet for såvarer sesongen 2018/2019 1. november 2018 på vårt nettsted. Tollsatsen på raigrasfrø som ble kunngjort var kr 10 per kg. Vi har fått tilbakemelding fra aktører om at det må være noe feil med tollberegningen. En ny gjennomgang av tollgrunnlaget viser at Landbruksdirektoratet har lagt til grunn en innrapportert pris som var feil, og vi har besluttet å endre tollsatsen for raigrasfrø med tilbakevirkende kraft fra 1. november 2018.

Det ble også oppdaget en teknisk feil, som førte til at tollsatsen for havre ble kr 0,11 per kg i stedet for tollfri. Tollfritaket for såkorn av havre er iverksatt fra 5. november 2018. Dersom noen har importert såkorn av havre i perioden mellom 1. november og 5. november, kan de sende søknad til Landbruksdirektoratet som grunnlag for refusjon av betalt toll.

Vi presiserer at slike rettinger normalt ikke gjøres etter at en tollsats har trådt i kraft.

Oppdaterte tollsatser for raigrasfrø og havre finner dere her.