Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Ordinær toll på storfekjøtt fra 8. mai

Full markedsdekning for storfekjøtt betyr at det ikke er behov for å videreføre tollnedsettelsen på storfekjøtt.

Biff av storfe skåret i stykker, rå med persille_674x279 (Copyright: Bruksrett Landbruksdirektoratet)


Tollen på storfekjøtt har vært satt ned siden 27. februar 2018. Inneværende tollnedsettelse for storfekjøtt gjelder t.o.m. mandag 7. mai.

Markedsregulator Nortura opplyser at markedet vil dekkes fullt opp av norsk storfekjøtt den nærmeste tida. Full markedsdekning tilsier at det ikke er behov for supplerende import, og fra 8. mai vil det være ordinær toll på storfekjøtt.

I den nyeste prognosen fra markedsregulator Nortura er det forventet et importbehov tilsvarende 7 760 tonn hele/halve storfeslakt i andre tertial 2018. Prognosen viser at den norske produksjonen vil øke med om lag 1 prosent i 2018, og at det samlede importbehovet for året vil tilsvare om lag 15 100 tonn hele/halve slakt. 

 

 

Kontaktperson

Mer om temaet