Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Setter ned tollen på skummetmelkpulver

Landbruksdirektoratet setter ned tollsatsen på skummetmelkpulver til kr. 18,50 per kilo i perioden 3. november til 15. desember. Grunnen er at tilgangen på melk er for liten til at den norske produksjonen av skummetmelkpulver dekker markedsbehovet.

COLOURBOX11065984 (Copyright: Colourbox.com)

 

Tine, som er markedsregulator for melk, har anmodet om nedsatt tollsats på skummetmelkpulver for å dekke den økte etterspørselen i markedet. Etterspørselen etter melk og melkeprodukter har økt som følge av koronasituasjonen.

Landbruksdirektoratet skal ved underdekning legge til rette for import ved å sette ned tollsatsen, slik at importert vare gir balanse i markedet. Det er første gang tollsatsen for skummetmelkpulver settes ned etter at det tollbaserte importvernet ble innført i 1995.

Jens Tjentland Foto: Landbruksdirektoratet

 Seksjonssjef Jens Tjentland i Landbruksdirektoratet.

Markedsforstyrrelse
– Vi har lagt vekt på at markedsregulator Tine mener at det ikke er nok melk til å dekke den økte etterspørselen etter skummetmelkpulver i markedet, sier seksjonssjef Jens Tjentland i Landbruksdirektoratet.

Tollnedsettelsen er generell, har ingen kvantumsbegrensning, og gjelder for alle aktører som vil importere i den fastsatte perioden. Den nedsatte tollsatsen på skummetmelkpulver er basert på differansen mellom norske og internasjonale priser, slik at prisen på importert skummetmelkpulver tilsvarer den norske prisen.

Økt etterspørsel etter melk og melkeprodukter
I 2020 har det vært en uventet økning i etterspørselen etter meierivarer uten at en har klart å kompensere for dette ved tilsvarende økning i melkeproduksjonen. Dette har ført til at det har blitt produsert mindre skummetmelkpulver enn det som er etterspurt. Norsk melk dekker etterspørselen etter melkeråvare til produksjon av ferske meieriprodukter som ost og smør, mens lageret av skummetmelkpulver nå er så godt som tomt, ifølge Tine.

Skummetmelkpulver er svært holdbart, og selges hovedsakelig til matindustrien. Der brukes det i produksjon av blant annet iskrem, sjokolade, kjøttprodukter, yoghurt og brød.

Kontaktperson

Mer om temaet