Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tolladministrering på løk januar 2019

I første uke i 2019 var gul kepaløk overnotert for fjerde uke på rad, og en vurdering av tollen ble foretatt. Tollsatsen beregnes som differansen mellom målpris og verdensmarkedspris. Med bakgrunn i dette satte Landbruksdirektoratet ned tollen på løk under varenummer 07.03.1019 til kr 0,80 per kg i perioden f.o.m. 9. januar t.o.m. 22. januar 2019.

I etterkant har vi fått henvendelser fra importører som har stilt seg forundret over tollsatsen, og i den forbindelse lurt på hvilken verdensmarkedspris vi har brukt, hvor vi har fått denne fra osv. Vår innhenting av verdensmarkedspriser på grønnsaker hentes som hovedregel fra AMI (Agricultural Market Information Company) i Tyskland. Våre beregninger tar hensyn til både kvalitet, fraktkostnader og valutakurs. Dette skal gi importmuligheter til priser som tilsvarer målprisen. Det har vært et veldig krevende år for løk, både i Norge og i Europa. Dette har ført til prissvingninger og knapphet på vare. Beregninger viser at løkavlingen er mer enn halvert i forhold til forrige sesong.

Vi setter pris på tilbakemeldingene vi har fått vedrørende tollvurderingen, og tar de til etterretning i vårt videre arbeid. Fredag 18. januar vil vi gjøre en ny vurdering av løk, og en ny tollsats vil bli gjeldende fra og med onsdag 23. januar.