Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tollen settes ned på økologisk kraftfôr

Etter en brann i Felleskjøpet Agri sitt anlegg på Lena har det oppstått manglende tilgang på økologisk kraftfôr til fjørfe og svin. Tollen settes dermed ned på økologisk kraftfôr.

Griser på Vallersund økologisk gård (Copyright: Ane Marit Willman)

 

Landbruks- og matdepartementet har gitt instruks om å innvilge en generell tollnedsettelse for økologisk kraftfôr under varenummer 23.09.9099 til produsenter av økologisk svin og fjærfe og produsenter av fôr til økologisk svin og fjærfe. Tollnedsettelsen gis med virkning fra 29. juli 2020 til og med 10. september 2020. Tollsatsen settes til 0,81 kr per kg.

Tollnedsettelsene innvilges etter søknad. Søknaden må inneholde navn og organisasjonsnummer på foretaket som søker, type fôr og mengden tollnedsettelsen skal gjelde for.

Søknaden sendes til postmottak@landbruksdirektoratet.no, og merkes med «Søknad om tollnedsettelse økologisk kraftfôr».

 

Kontaktperson

Mer om temaet