Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tollfritak for grovfôr av høy og halm ut året

Behovet for import av grovfôr forventes å vedvare utover høsten. Landbruks- og matdepartementet forlenger derfor tollfritaket for høy og halm ut året.

Høyball på åker (Copyright: Colourbox.com)

 

For å øke tilgangen på grovfôr etter sommerens tørke, etableres det nå import fra nye områder. Normalt sett er det begrenset import av grovfôr, og kun fra nære markeder som Sverige og Danmark. I år planlegges det import både over lengre avstander og i et større omfang. Dette er krevende logistikkmessig.

Derfor finner departementet det riktig å forlenge de tidligere innvilgede tollnedsettelsene for høy under varenummer 12.14.9091 og hel halm under varenummer 12.13.0001. Det samme gjelder den generelle tollnedsettelsen for grovfôr av halm og høy som er viderebehandlet, for eksempel saltet eller silobehandlet for å forhindre gjæring eller forringelse, under varenummer 12.14.9099.

Tollnedsettelsene forlenges frem til og med 31. desember 2018. Ytterligere forlengelse vil kunne bli vurdert.

Hvordan importere?

Tollfritaket gis som en generell tollnedsettelse, slik at all import innenfor varenummer 12.14.9091 og 12.13.0001 er tollfri i denne perioden. Importen må være i tråd med Tolletatens og Mattilsynet sine regelverk. Husdyrnæringa, fôrbransjen, Veterinærinstituttet og Mattilsynet har laget en veileder for kjøpere og importører av høy og halm. Det trengs ingen tillatelser eller dokumentasjon fra Landbruksdirektoratet.

Det gis også tollfritak som en generell tollnedsettelse for grovfôr av høy og halm som er viderebehandlet, under varenummer 12.14.9099. Her må importøren be om en tillatelse til nedsatt tollsats fra Landbruksdirektoratet. For mer informasjon, se nyhetssak om generell tollnedsettelse for grovfôr under varenummer 12.14.9099.

Ved import av grovfôr har importøren et selvstendig ansvar for å sikre at alt fôr er trygt og i samsvar med krav i regelverket. Informasjon om import fra tredjeland og samhandel med EU-land finnes på Mattilsynets hjemmesider.

Importutvikling

Til nå i år er det importert litt under 24 400 tonn høy. Dette er til nå en økning på 35 prosent fra i fjor, da det for hele året ble importert 18 100 tonn. Etter at tollfritaket trådte i kraft fra og med uke 29, ble det de tre første ukene fortollet til sammen nesten 6 000 tonn høy.

Tilsvarende for halm ble det importert 1 274 tonn de siste tre ukene. Etter uke 31 var totalimporten hittil i 2018 på nesten 1 900 tonn. Dette er en økning fra 2017, da importen totalt var på 500 tonn.

Til nå i år, kommer 80 prosent av halmimporten fra Danmark. Også når det gjelder høy kommer det meste av den tollfrie importen fra Danmark. Utover dette er det importert mest høy fra Sverige, og det er importert en del fra Polen og Litauen.

Relaterte nyheter

Mer om temaet