Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Generell tollnedsettelse for grovfôr under varenummer 12.14.9099

Enkelte typer grovfôr av halm og høy som er viderebehandlet kan bli klassifisert på varenummer 12.14.9099, og er derfor ikke omfattet av den generelle tollnedsettelsen på varenummer 12.13.0001 og 12.14.9091. Det er nå også mulig å få tollfritak for grovfôr av halm eller høy som er viderebehandlet og dermed klassifiseres på varenummer 12.14.9099.

Rundball (Copyright: Colourbox.com)

Tollfritaket gjelder i perioden fra 13. juli til 30. september 2018. 

Tollfritaket på varenummer 12.14.9099 gis som en generell tollnedsettelse etter forespørsel, og gjelder for grovfôr av halm og høy som er viderebehandlet, også ikke tørt høy (f. eks. saltet eller silobehandlet for å forhindre gjæring eller forringelse). Importører må be om importtillatelse fra Landbruksdirektoratet for grovfôr som klassifiseres på 12.14.9099, ettersom dette varenummeret inneholder flere produkttyper.

Importører må ta kontakt med Tolletaten hvis de er usikre på hvor varen klassifiseres.

Vedlagt skjema kan sendes til postmottak@landbruksdirektoratet.no med relevante opplysninger. I feltet «4. Eventuell tilleggsinformasjon» kan importør oppgi produktets innhold og at forespørselen gjelder generell tollnedsettelse for halm og høy.

Importen må være i tråd med Tolletatens og Mattilsynets regelverk.

Importører kan ta kontakt med Seksjon import i Landbruksdirektoratet for ytterligere informasjon.

Relaterte nyheter

Mer om temaet