Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tollfritaket for grovfôr forlenges

Det vil fortsatt kunne importeres grovfôr tollfritt etter nyttår. Tollfritaket forlenges til og med 31. mars 2019. Det medfører at auksjonen av kvotene for høy i november utsettes til slutten av januar.

Høyproduksjon, Stange i Hedmark Foto_Spangen gård-web (Copyright: Spangen gård)

Det kan importeres høy tollfritt også etter nyttår.

Landbruks- og matdepartementet melder at ytterligere forlengelse av tollfritaket ikke kan påregnes.

Tollfritaket gjelder for følgende varer:

  • Hel halm, tollvarenr. 12.13.0001
  • Høy, tollvarenr. 12.14.9091
  • Viderebehandlet høy eller halm (ikke pelletert), tollvarenr. 12.14.9099

Importøren må på forhånd avklare med tollvesenet hvilke tollvarenummer importen klassifiseres under.

Må ha tillatelse for å importere viderebehandlet fôr
Ved import av halm og høy på hhv. tollvarenummer 12.13.0001 og 12.14.9091 trengs ingen tillatelser fra Landbruksdirektoratet. Ved import på varenummer 12.14.9099 må det innhentes tillatelse fra Landbruksdirektoratet for å importere til nedsatt tollsats. Det gjøres slik.

Importen må være i tråd med Tolletatens og Mattilsynets regelverk.

Utsatt auksjon av kvoter for høy
Auksjon av kvoter for høy blir utsatt. I utgangspunktet skulle disse fordeles på auksjon 21. november 2018. Grunnet tollfritaket, vil denne bli fordelt 30. januar 2019.

Aktører som ønsker å delta på denne auksjonen må melde seg på auksjon for 2019. Frist for å registrere seg for auksjon er 14. januar 2019 kl. 1600. Det er mulig melde seg på auksjon fra og med 14. desember 2018.

Usikkerhet om importbehovet
Reduserte grovfôravlinger i viktige husdyrområder som følge av langvarig tørke i sommer, har ført til en betydelig underdekning av grovfôr denne sesongen. Som ett av flere tiltak innvilget derfor Landbruks- og matdepartementet tollfritak for grovfôr.

Ved utgangen av uke 40 er det registrert en import på ca. 60 000 tonn grovfôr i løpet av 2018. Tall fra Landbruksdirektoratet viser at det har vært importert grovfôr gjennom hele høsten, selv om importert mengde har variert mye fra uke til uke.

Situasjonen i det norske markedet er også noe uoversiktlig. Det meldes om ulikt behov for innkjøp av fôr i ulike deler av landet. Videre er tidspunktet for beiteslipp neste år et usikkerhetsmoment. Det er bakgrunnen for at departementet forlenger de tidligere innvilgende tollnedsettelsene.

Relaterte nyheter

Mer om temaet