Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tollkvoter for siste del av kornåret 2019/2020 er fastsatt

Landbruksdirektoratet har fastsatt tollkvoter for korn basert på prognose fra markedsregulator Norske Felleskjøp. Kvotene fordeles på auksjon hos Landbruksdirektoratet tirsdag 19. mai.

Korn på lager

 

Kvotene blir på 116 000 tonn karbohydratråvarer til kraftfôr og 21 000 tonn matkorn. Auksjonene åpner for bud mandag 18. mai kl. 0900.

Sesongens tredje kornprognose fra Norske Felleskjøp viser at det har vært et år med store kornavlinger, men at de er noe lavere enn anslått i november. Det ser nå ut til at totalavlingen ble på 1 262 000 tonn korn, erter og oljefrø, mens det i november ble anslått en avling på 1 269 000 tonn. Til sammenligning var totalavlingen i 2018 på under 690 000 tonn på grunn av tørken sommeren 2018.

Økt forbruk av norsk mathvete til hjemmebaking
Prognosen i mai viser en tilgang på norsk matkorn på 186 000 tonn. Dette er en økning fra prognosen i november som var på 160 000 tonn. En av grunnene til dette er at forbruket av høsthvete til mat ble høyere enn antatt fordi folk kjøper mye mel til hjemmebaking under koronakrisen. Høsthvete som var planlagt omdisponert til fôr blir derfor brukt til matmel i stedet. Koronakrisen førte også til økt etterspørsel etter havregryn. Havre kan ifølge forskriften ikke importeres på matkornkvoten. Landbruks- og matdepartementet har gitt dispensasjon til å inkludere importbehovet på totalt 28 000 tonn mathavre i matkornkvoten i kornåret 2019/2020.

Redusert tilgang av norsk fôrkorn
Prognosen i mai viser en tilgang på norsk fôrkorn på 1 040 400 tonn. Tilgangen er redusert sammenlignet med prognosen i november. Dette skyldes blant annet økningen i bruk av høsthvete til matmel. Sammenstilt med etterspørselen fra industrien er importbehovet for karbohydratråvarer til kraftfôr i kvoteåret 2019/2020 på 276 000 tonn. Basert på prognosene for tilgang og forbruk, gir Norske Felleskjøp råd om å auksjonere bort en importkvote på 116 000 tonn karbohydratvarer i mai.

Importkvotene for matkorn og karbohydratråvarer fordeles ved auksjon tirsdag 19. mai.
Oppdatert prognose finner du på Norske felleskjøps nettside.

I tillegg til kvotene for matkorn og karbohydratråvarer auksjoneres kvoten for rein til utenlandsbearbeiding.

Kontaktperson

Elektroniske tjenester

Mer om temaet