Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tollnedsettelse for storfe fra 26. mars

Det blir tollnedsettelse for storfekjøtt frem mot påske. Tollsatsen på hele/halve slakt av storfe settes ned til kr 20,50 per kg i perioden 26. mars til 15. april.

Den siste tida har det vært lav ferskvaredekning av storfekjøtt. Selv om det fremdeles finnes storfekjøtt på reguleringslager vurderer Landbruksdirektoratet, etter anmodning fra markedsregulator Nortura, at det nå bør suppleres med ferskt importert storfekjøtt.

Landbruksdirektoratet setter ned tollen basert på en forventning om at aktørene i markedet ikke stanser uttaket fra reguleringslager, selv om det åpnes opp for import til redusert tollsats.