Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Handelsavtaler

verden (Copyright: Colourbox)

Landbruksdirektoratet arbeider med faglige analyser og grunnlagsmateriale til bruk i internasjonale forhandlinger (WTO, EU, EFTA), og bistår også i forhandlingene. Nye tollsatser og kvoter for landbruksvarer innarbeides i forvaltningen når avtalene iverksettes. Under følger en liste med linker til stortingsdokumenter og annen informasjon om de aktuelle landbruksrelaterte handelsavtalene.