Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Frihandelsavtale mellom EFTA og Filippinene

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Filippinene iverksettes 1. juni 2018.

Avtalen innebærer tollreduksjoner eller tollfritak for basis landbruksvarer inn til Norge. Filippinene får blant annet bundet tollfritt for fiskefôr og råvarerer til fiskefôr. For bearbeidede landbruksvarer (RÅK-varer) gis Filippinene de samme konsesjoner som EU ved import til Norge.

Avtaledokumentene:

http://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/free-trade-relations/philippines/annexes/Annex-IX-Tariff-Concessions-Agriculture-Philipines-Norway.pdf

http://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/philippines

Kontaktperson