Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Frihandelsavtale mellom EFTA og Georgia

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Georgia iverksettes 1. september 2017.

Avtalen innebærer tollreduksjoner eller tollfritak for basis landbruksvarer inn til Norge. For bearbeidede landbruksvarer (RÅK-varer) gis Georgia de samme konsesjoner som EU ved import til Norge.

Avtaledokumentene:
Free trade agreement between the EFTA states and Georgia
Annex VI – Schedule of Tariff Commitments on Agricultural Products