Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Import av landbruksvarer

Hveteåker, hvetehøsting, nærbilde av hveteaks_436x174 (Copyright: Bruksrett Landbruksdirektoratet)

Landbruksdirektoratet forvalter importvernet for landbruksvarer. Det overordnede målet med forvaltningen av importvernet er å legge til rette for import av landbruksvarer som et supplement til norsk produksjon, samtidig som man ivaretar internasjonale forpliktelser.

Dette innebærer å legge til rette for import av landbruksvarer når det er behov for det, ved bruk av tollnedsettelser. I tillegg setter Landbruksdirektoratet ned tollen i samsvar med handelsavtalene Norge har inngått med andre land. 

Tollsatsene for landbruksvarer varierer med behovet for tollbeskyttelse. De høyeste tollsatsene er på landbruksvarer som også blir produsert i Norge, som storfekjøtt og melkeprodukter. Derimot er det ingen toll på mange landbruksvarer som ikke blir produsert i Norge, som sitrusfrukter, bananer og ris.

For mange landbruksvarer setter Landbruksdirektoratet ned de ordinære tollsatsene, eksempelvis i bestemte tidsrom avhengig av vekstsesong og markedsdekning i landet. I praksis vil derfor tollen være betydelig lavere enn de tollsatsene som følger av tolltariffen.