Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Prisene på internasjonale jordbruksvarer stiger

De internasjonale markedene er preget av usikkerhet og logistikkutfordringer på grunn av korona-viruset og oljeprisutviklingen. Prisene stiger, men flyten av jordbruksvarer fungerer.

Export-Import skilt i landskap, 674x279

 

– Flyten av både norske jordbruksvarer til pakkerier og industri, og jordbruksvarer over landegrensene fungerer godt ved inngangen til uke 14, sier seksjonssjef Harald Moksnes Weie i Landbruksdirektoratet. – Imidlertid har en svekket norsk krone gitt prisøkning på import av internasjonale jordbruksvarer den siste uken, målt i norske kroner. Det gjør at importerte jordbruksvarer og råvarer blir dyrere, kommenterer han.

Unntaket er jordbruksvarer hvor tollsatsen settes ned til forskjellen mellom norsk pris og verdensmarkedspris. Landbruksdirektoratet har endret satsene for storfekjøtt, korn og kraftfôrråvarer. – Vi følger dette nøye og justerer underveis, sier Weie. 

Tollsatsen for flere kornslag og kraftfôrråvarer er satt til null, tollsatsen er dermed ikke lenger med på å jevne ut kostnadsøkningen for importerte varer, og importørene er i større grad påvirket av prisøkninger i det internasjonale markedet. 

Landbruksdirektoratet overvåker flyten av matvarer fra bonde til industri, og tilgjengeligheten på matvarer internasjonalt.

Store prisutslag for enkelte varegrupper
Fram til midten av uke 12 var internasjonale hvetepriser synkende, blant annet på grunn av usikkerhet i finansmarkedet grunnet fall i oljeprisen og forventninger om lavere etterspørsel. Men fra midten av uke 12 steg prisene kraftig, og prisene har fortsatt å stige. Prisstigningen var en respons på bekymringer rundt potensielle logistikkutfordringer som følge av korona-viruset og større etterspørsel etter korn. Fra fredag i uke 11 til fredag i uke 12 økte prisen på europeisk mathvete med nesten 5 prosent målt i dollar, mens tilsvarende økning målt i kroner var på 17 prosent. 

Landbruksdirektoratet følger også med på prisene for enkelte varegrupper i grønnsaksproduksjon. Disse varegruppene er store også internasjonalt, og gir derfor en indikasjon på prisutvikling. Grønnsaker som gulrot og løk merker effekten av korona og økt etterspørsel i EU som følge av endret forbrukeradferd (hamstring) og prisstigning. Prisstigningen blir sterkere målt i norske kroner.

Du kan lese mer og se prisutviklingen for hver sektor på våre statistikksider 

Kontaktperson

Mer om temaet