Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Innenlands bearbeiding

Ordningen med innenlands bearbeiding gir virksomheter adgang til å bearbeide ufortollede landbruksvarer som skal gjenutføres.

 • Hva går ordningen ut på?

  Ordningen kan gi kostnadsvilkår for råvarer på linje med konkurrerende næringsmiddelindustri på eksportmarkedet.

  Tolldirektoratet har hovedansvaret for ordningen, mens Landbruksdirektoratet foretar en landbruks- og næringspolitisk vurdering før bevilling til innenlands bearbeiding i Norge kan utstedes. En bevilling gis normalt gyldighet i inntil 5 år.

  Virksomheter som ønsker mer informasjon om ordningen, henvises til Tolldirektoratet, post@toll.no Tollregion Sør Norge, v/ Grenland tollsted. Søknadsskjema finnes her: http://www.toll.no/no/verktoy/skjema/innenlands-bearbeiding-av-landbruksvarer---soknad/

  Ordningen med innenlands bearbeiding er hjemlet i tollforskriften.

  Det er egne prosedyrekoder som skal benyttes både ved innførsel og ved utførsel for at man skal slippe å betale toll, mva og andre avgifter. 

  Utførselsfristen er på 6 måneder etter innførselen.

 • Rapportering

  Det skal rapporteres inn- og utførsel av varer innenfor bevillingen, herunder varenummer og fakturabetegnelse. Svinn skal fremgå av rapporteringen.

  Frist for rapportering til Landbruksdirektoratet er den 20. i måneden etter hvert kvartal.

 • Kommersielt svinn?

  Hvis det i produksjonen av ferdigvaren blir et bi-produkt som skal omsettes innenlands, vil det etter søknad til Landbruksdirektoratet bli beregnet en tollsats for dette kommersielle svinnet. 

Kontakt

Lenker