Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

EU-import av hest: Tollsatsen forsvinner tidligst i 2019

Tidligere i år ble det kjent at toll på hest som importeres fra EU til Norge blir borte. Avtalen er vedtatt i Stortinget, men er ennå ikke godkjent i EU.

Hest på beite sommer (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Varmblodstraver på beite. Copyright: Landbruksdirektoratet


Den nye avtalen om handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19 omhandler blant annet toll på hester som handles mellom EU og Norge. Partene ble i vår enige om å oppheve tollen på 5000 kr inn til Norge.

- Partene er enige, og Stortinget har vedtatt endringen. Nå gjenstår endelig godkjenning i EU, og dette kan ta tid, opplyser seniorrådgiver Sigrun Pettersborg i Landbruksdirektoratet. Ut fra tidligere erfaringer antar vi at tollfriheten ved import av hester fra EU vil tre i kraft tidligst 1.januar 2019.

Selv om  tollsatsen forsvinner må man fortsatt betale merverdiavgift når man importerer hester til Norge.

Tollfri kvote for islandshester fra Island

Norge har i mange år hatt en avtale med Island om å importere inntil 200 islandshester tollfritt hvert år. Siden Island ikke er medlem av EU, vil denne avtalen fortsette som før. For å få andel av denne tollkvoten må man søke Landbruksdirektoratet i god tid før import.

Kontaktperson