Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Utenlands bearbeiding

Generelt, for både industrielt bearbeidede jordbruksvarer og andre landbruksvarer, gjelder det at utførte varer fra Norge ikke skal tollbelegges ved innførsel. Kun varer som tilføres i utlandet skal tollbelegges.

 • Behov for bearbeiding av norske varer i utlandet?

  Virksomheter som ønsker å benytte seg av ordningen, må søke Landbruksdirektoratet om tillatelse til nedsatt toll før varer sendes ut av landet for bearbeiding. Kjøtt, kjøttvarer og meierivarer er kvantumsbegrenset ved tollkvoter som auksjoneres. Se under for ytterligere informasjon om denne ordningen.

  Søknadsskjema for RÅK-varer og andre varer finnes til venstre på denne siden under Skjema.

  Forskrift om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet trådte i kraft 1. juli 2007.

 • Kjøtt, kjøttvarer og meierivarer

  Innførselen av enkelte varetyper reguleres gjennom kvoter. Disse kvotene auksjoneres av Landbruksdirektoratet. Varene som behøver kvoter er de som klassifiseres under følgende kapitler i tolltariffen.

  • Kjøtt og spiselig slakteavfall på kapittel 2
  • Melk og meieriprodukter på kapittel 4
  • Produkter av kjøtt og flesk på kapittel 16

  Kvotene for årene 2014-2016 ble auksjonert ut i sin helhet i november 2013. Kvotene er omsettelige. Det vil si at du kan kjøpe kvote fra andre aktører dersom du ikke har fått tildelt noe ved auksjonene. 

  Kvotene for årene 2017-2019 blir auksjonert ut den 10. november 2016. Påmeldingsfristen for deltakelse i denne auksjonen er 1. oktober 2016.