Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Import av RÅK-varer falt i andre kvartal

Importen for de fleste bearbeidede landbruksvarer (RÅK-varer) falt i andre kvartal 2020. Størst var fallet for sjokolade.

Bruksrett Landbruksdirektoratet (Copyright: Colourbox.com)

Totalt var importen av RÅK-varer i andre kvartal på samme nivå som i første kvartal 2020. Det er hovedsakelig varegruppene øl og mineralvann som bidrar til at det totalt ikke er en nedgang i importen. Disse varegruppene har ikke stort forbruk av norske råvarer. Ser vi bort fra mineralvann og øl gikk importen ned med ni prosent i perioden.

Økte kostnader ved import
Mot slutten av mars svekket den norske kronen seg mot euro, og selv om kronen styrket seg noe i løpet av våren lå den på et lavere nivå ut andre kvartal av 2020 enn den gjorde i perioden før korona-pandemien nådde Europa. Dette førte til økte kostnader ved import og isolert sett bedre konkurransevilkår for norsk RÅK-industri.

Fastsatte nye tilskuddssatser etter valuta-uro
Valutakurs- og prisutvikling, både i Norge og internasjonalt, påvirker kompensasjonsbehovet til norske råvarer. På grunn av betydelig endring i markedsforholdene som danner grunnlaget for prisnedskrivningssatsene i RÅK-ordningen, ble det fastsatt nye satser fra 1. juli. Fastsettelsesbrevet med nye satser og informasjon om høringsprosessen finnes på Regjeringens nettside.

Økt salg av norsk sjokolade
Det er som regel lavere import av sjokolade i andre kvartal, enn i første kvartal. Dette mønsteret gjentar seg i 2020, men sjokoladeimporten er totalt sett lavere 1. halvår 2020 enn i 1. halvår 2019. Samtidig ser vi at salget av norsk sjokolade økte i første halvår 2020 sammenlignet med året før.

- Det er normalt med sesongsvingninger for sjokoladeimport, men økt norsk produksjon av sjokolade kan være en konsekvens av at koronapandemien stanset grensehandelen, sier seksjonssjef Jens Tjentland i Landbruksdirektoratet.

Lavere import av brødvarer - økt forbruk av matkorn
Utenom mineralvann er brødvarer den varegruppen det blir importert mest av, og importen har økt over tid. I andre kvartal 2020 falt importen til det laveste nivået siden tredje kvartal 2018. Totalt var importen lavere i første halvår 2020 enn i første halvår 2019. Samtidig har forbruket av matkorn i Norge økt med 1,8 prosent. Dette kan ses i sammenheng med blant annet at Norske Felleskjøp meldte om økt salg av mel til hjemmebaking tidligere i år.

Les hele rapporten her

Import og eksport av et utvalg RÅK-varer i 2 kvartal 2020 (i tonn) Foto: Landbruksdirektoratet

Tallene er import og eksport unntatt mineralvann og øl.

Kontaktperson

Mer om temaet