Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Om RÅK-tilskudd

Pizza (Copyright: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Ordningen RÅK-tilskudd skal legge til rette for at norsk industri kan produsere bearbeidede jordbruksvarer, basert på råvarer produsert i Norge. Formålet er å kompensere for ulikt prisnivå på jordbruksråvarer i Norge og i utlandet.

Det er viktig at du setter deg inn i forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer (RÅK-tilskuddsforskriften), dersom du skal benytte deg av denne ordningen.

 • Hva er RÅK-tilskudd?

  "RÅK" er en forkortelse for råvarepriskompensasjon. Norsk råvarepris er ofte høyere enn prisen på tilsvarende råvarer produsert i utlandet, også når man legger til tollsatsen på råvaren. RÅK-tilskuddet skal kompensere for prisforskjellene, der tollsatsen ikke er tilstrekkelig.

  Næringsmiddelindustri lokalisert i Norge som produserer bearbeidede jordbruksvarer (RÅK-varer) basert på norskproduserte råvarer, kan søke om RÅK-tilskudd. Tilskuddet gis til industrien for at den skal benytte norske råvarer i produksjonen av RÅK-varer, og ha like konkurransevilkår som produsenter av tilsvarende ferdigvarer i utlandet.

  Hvilke råvarer og ferdigvarer som industrien kan søke tilskudd for, er listet opp i henholdsvis vedlegg 1 og 2 i RÅK-tilskuddsforskriften.

   

  Prisnedskrivning og eksportrestitusjon
  Det er to typer RÅK-tilskudd, prisnedskriving (PNS) og eksportrestitusjon (XR). PNS gis uavhengig av hvilket marked varen leveres i, XR gis dersom varen eksporteres. For de fleste varer er det mulig å søke om både PNS og XR, men vareomfanget som du kan søke om XR for er litt større enn det du kan søke om PNS for.

  Det er råvarene som benyttes til å produsere ferdigvarene som er grunnlaget for tilskuddet. Tilskuddssatsen for hver enkelt råvare fremgår av vedlegg 1 i RÅK-tilskuddsforskriften.

  Bevilgningen til RÅK-tilskudd blir fastsatt i jordbruksforhandlingene hvert år. 

 • Hvilke land og områder er omfattet av ordningen?

  Du kan i utgangspunktet få RÅK-tilskudd for eksport til alle land. Imidlertid er det slik at det i WTO-erklæringen fra desember 2015 er bestemt at det ikke skal gis eksportstøtte for eksport til MUL-land og nye markeder. Produsenter som søker om XR for eksport til nye land kan derfor få søknaden sin avvist.

 • Avviklingen av eksportstøtte innen 2020

  I WTOs ministererklæring fra desember 2015 ble det enighet om å fase ut eksportstøtte, og stramme inn andre former for handelsvridende støtte til eksport av landbruksprodukter. Utfasingen av eksportstøtten skal skje innen utgangen av 2020. Det medfører at blant annet XR-ordningen ikke videreføres etter dette.