Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Økt import av brød og redusert import av sjokolade og sukkervarer

Det er relativt stabil import av bearbeidede jordbruksvarer, med kun en svak reduksjon fra fjerde kvartal 2017 til første kvartal 2018.

Brød og kringle (Copyright: Colourbox.com)

Importert mengde av sentrale bearbeidede jordbruksvarer (RÅK-varer) sank med 2 prosent fra forrige kvartal. Det var størst nedgang i importen av sukkervarer, sjokolade og kjeks. Dette er normalt ettersom fjerde kvartal ofte bringer med seg en liten sesongbasert økning i forbindelse med julen. Importen av disse varene var imidlertid også noe redusert dersom man sammenligner med samme periode i fjor. Importen av brød derimot fortsatte å stige, både sammenlignet med forrige kvartal og samme kvartal i fjor. Omtrent halvparten av de bearbeidede matvarene som ble importert i første kvartal kom fra Sverige, Danmark eller Nederland. Norge importerer i all hovedsak RÅK-varer fra EU.

På verdensmarkedet var det en svak prisreduksjon på flere sentrale råvarer i første kvartal. Mer om de internasjonale prisene, og en detaljert import- og eksportstatistikk for RÅK-varer, kan du lese om i rapporten Konkurransesituasjonen for bearbeidede landbruksvarer 1. kvartal 2018.

Landbruksdirektoratets kvartalsrapport for RÅK-industrien gir en oversikt over tilskuddsutbetalinger, råvarepriser, import- og eksportstatistikk. Dette gir et bilde av konkurransesituasjonen for norske RÅK-varer. Handelsstatistikken omfatter et utvalg RÅK-varer som i stor grad konkurrerer med norsk næringsmiddelindustri.

Kontaktperson

Mer om temaet